چند روش ساده براي مبارزه عموم مردم آزربايجان با كرد تبارها

۵ اسفند ۱۳۸۹

چند روش ساده براي مبارزه عموم مردم آذربايجان با كرد تبارها

تبريز سسي : 1 ـ اولين و ساده ترين روش اين است كه هيچ تؤركي با هيچ كردي به هيچ وجه وصلت نكند.

2 ـ هيچ كسي به كردها و كردتبار ها ملك,زمين,آپارتمان,ويلا,مغازه و .... نفروشد.

((( در اين رابطه لازم به ذكر است كه <<مسعود بارزاني - رئيس حزب دموكرات كردستان عراق>> طي اعلاميه رسمي به كليه كرد ها و كرد تبار ها اعلام كرده است كه هر كس در خيابان دانشكده اروميه مغازه اي از تؤرك ها بخرد در قبالش 50000000 تومان (پنجاه ميليون تومان) وام بلا عوض خواهد گرفت. اينها همه نشان از اهداف شوم كرد و كردتبار هاست. عزيزان ساده لوحي كه به هواي كمك به عتبات عاليات و جنگ زدگان عراق پول در جيب اينگونه مراكز ميريزند و در نهايت آن پولها به جيب افرادي مثل مسهود بارزاني ميرود كه درنهايت از پول خودمان به عليه خودمان استفاده ميشود.)))

3 ـ تمام سرمايه داران اروميه و تبريز و حتي شهرستانهاي تؤرك زبان اروميه تا جايي كه ميتوانند از ((شهرك وليعصر ، شهرك ايثار شهرك فرهنگيان , شهرك شهريار، فلكه آبياري)) ملك و زمين و مغازه بخرند چراكه اين شهرك ها بيش از جا هاي ديگر اروميه مورد كوچ زيركانه كردتبارها واقع شده و ما ميتوانيم با خريد مجدد آنها از ايجاد مناطق كرد تباري جلوگيري كنيم و آنها را از هم پراكنده سازيم.

4 ـ تمامي كسانيكه در امر واردات و صادرات به تؤركيه وآذربايجان شمالي هستند ميتوانند با خريد انبار در اروميه بسياري از از هزينه هاي حمل و نقلي و هزينه نگهداري و مواظبت از انبار خود را كاهش دهند چراكه اروميه از نظر قيمت ملك و زمين و ... دومين شهر ارزان ايران هست و به تؤركيه نيز نزديك ميباشد.

5 ـ قصد سرمايه گذاري داريد ؟ قصد خريد ويلا داريد ؟ ميخواهيد جايي باشد كه ترقي بيشتري داشته باشد ؟؟؟ اروميه بهترين مكان است چراكه يك طرف اتوبان شهيد كلانتري (پل درياچه اروميه) افتتاح شده و در عرض 75 دقيقه ميتوان از اروميه به تبريز رفت و بلعكس.

6 ـ همانگونه كه ميدانيم تؤركيه مخالف سر سخت همه كردهاست و شديدا با آنها به مبارزه برخاسته است,پس با همكاري مستقيم و غيرمستقيم ميتوانيم وضع اروميه را بهبود بخشيم؛اين همكاري ها ميتواند به صورت تجاري شروع شود,يعني به تؤركيه جنس صادر كنيم و از تؤركيه به صورت مستقيم و بدون دخالت و دلالي كردتبار ها جنس وارد كنيم،از شركت ها و كارخانجات تؤركيه اي نمايندگي بگيريم،تؤركيه اي ها را به سرمايه گذاري در اروميه تشويق كنيم و آنها را با فرهنگ و تمدن اصيل اروميه و در كل آذربايجان جنوبي بيشتر آشنا سازيم.

7 ـ تا جايي كه ميتوانيم هيچ معامله اي با كردها و كردتبارها انجام ندهيم،منظورم همان خريد از بانه ، خريد از دستفروش هاي دوره گرد كردتبار ، خريد پارچه و لوازم آرايشي از قاچاقچيان بزرگ و كوچك كرد و كردتبار است ، از سوپر ماركت مجلل محله تان كه كرد يا كرد تبار است نيز خريد نكنيد.

8 ـ اگر صاحب كارخانه و صاحب كارگاه هستيد , اگر شغلي داريد كه به كارگر نيازمنديد,اگر صاحب مرغداري و يا گاوداري هستيد و دنبال كارگر ارزان قيمت هستيد اگر براي كارخانه و باغ خود دنبال نگهبان است به هيچ وجه از كردتبار ها استفاده نكنيد زيرا كردتبار ها با اقامت در محل كار كم كم اقوام و دوستان خود را به روي كار خواهند آورد و در نتيجه سبب افزايش تعداد كردتبار ها خواهد شد كه عاقبت خوبي نخواهد داشت.

9 ـ به جاي انتخاب يك اسم اهورامزدايي و يا هخامنشي بي اساس بر روي فرزندتان ،يك اسم تؤركي كه نشانگر تمدن و اصالتمان است انتخاب كنيد؛زبان مادري و نياكانمان تؤركي بوده و هست پس بجاي اينكه به فرزندتان زبان ديگري بياموزيد و با او به زبان ديگري حرف بزنيد اول به او بياموزيد كه چه كسي است و چه اصالتي دارد پس به همين منظور با او تؤركي حرف بزنيد و براي او كارتونهايي با دوبله آذري يا تؤركيه اي تهيه كنيد. اگر وقتي براي نگهداري از كودك خود نداريد و او را به مهدكودك ميسپاريد توجه داشته باشيد كه مهد كودكي باشد كه ارزشهاي تؤرك بودن خود را ميداند و با كودكتان در آنجا به زبان مادري حرف ميزنند.اما راهكاري براي آنها كه كارگر و نگهبان ارزان قيمت ميخواهند : چند لحظه هزينه و دستمزد كارگرها و نگهبان هاي كردتبار خود را كه به نظرتان ارزان قيمت هست را بطور ساليانه حساب بكنيد ؟؟!! اگر دستمزد آنها در ماه 150000 تومان باشد و فقط 1 كارگر و 1 نگهبان داشته باشيد ساليانه بايد 3600000 تومان خرج آنها بكنيد. با خرج 6 يا 7 ميليون تومان كه يك هزينه بسيار بسيار نا چيز است ميتوانيد كارگاه يا كارخانه يا باغ و ... خود را مكانيزه كرده و كار آن كارگر كردتبار را به آن دستگاه بسپاريد كه نه زبان درازي بلد است و نه از شما كينه به دل ميگيرد و نه بلد است كه شما را بكشد تا اموالتان را سرقت كند تازه اين دستگاهها حداقل 10 سال برايتان كار ميكند كه اگر حساب كنيد خيلي ارزانتر از كارگرهاي كردتبار برايتان تمام ميشوند,يعني هزينه اي بالغ بر 60000 تومان در ماه.بؤلوم : آزربايجان یازار : bozkurt 0 باخیش